Boolean variabelen

Boolean variabelen zijn variabelen die twee standen hebben: 1 of 0 (of true of false). Je gebruikt ze om aan te geven of iets "waar" is of niet. je mag zowel een 0 of 1 gebruiken of voluit true of false schrijven.

Bijvoorbeeld:

is je instantie zichtbaar? (visible = true)
'slaapt' je hoofdfiguur? (sleeping = true)
is je object solid? (1 = solide, 0 = niet solide)

Je gebruikt ze dus voor informatie die twee standen heeft (ja/nee, waar/niet waar, man/vrouw en dergelijke).

In de volgende tutorial ga je een 'gun' van een ruimteschip programmeren. Deze gun kan niet de hele tijd schieten omdat de game anders te makkelijk zou zijn. Dit doe je met een boolean variabele. Wij noemen deze variabele gunready in onze game (maar je mag ook een andere naam bedenken).

Als iemand de spatiebalk indrukt (event) dan testen we onze boolean variabele:

Als gunready = true dan kan de gun schieten
als gunready = false dan kan de gun niet schieten

Na het schieten wordt de gunready variabele een korte tijd op false (of 0)  gezet (gunready = false) zodat je even niet kunt schieten. Na een tijdje wordt de gunready variabel weer op true (of 1) gezet (gunready = true) en kun je weer schieten.

In de volgende tutorial laten we stap voor stap zien hoe dit gedaan kan worden.

Laatste wijziging: vrijdag, 6 juli 2012, 10:17