Variabelen

Variabelen zijn eigenlijk 'dingen' die de computer moet onthouden en die kunnen veranderen. Er zijn een paar soorten variabelen:

  • integers
  • real
  • booleans
  • strings


Integers zijn hele getallen: 0,1,2,3,100, -1334, 120398, enzovoort. Ze worden in games bijvoorbeeld gebruikt voor de score van de speler ("1083 punten"), het aantal spelers ("2" of "1") maar ook voor bijvoorbeeld de maten van je room (400 bij 600 pixels) of de x of y positie van je gamekarakter in de room.

Real variabelen zijn ook getallen, maar dan met een aantal decimalen achter de komma: 3,42435, -12,07, enzovoort. Deze gebruik je als je precieze(re) berekeningen moet maken in een game. Bijvoorbeeld bij een simulatiegame waarin je de temperatuur uitrekent als gevolg van chemische reacties of iets dergelijks complex.

Booleans variabelen zijn ja of nee (of: 1 / 0, of: true / false). Booleans hebben dus 2 standen. Je gebruikt ze voor het stellen van vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden. Bijvoorbeeld: Heeft de speler minder dan 1 leven? Als het antwoord daarop "Ja" is ("1" of "true") dan is bijvoorbeeld het spel afgelopen. Booleans worden veel gebruikt in games, later laten we er nog meer van zien, dus geen zorgen als het nog niet duidelijk is.

String variabelen gebruik je om teksten in te bewaren, bijvoorbeeld de naam van de speler of teksten die een karakter in een adventure game moet 'uitspreken' als je tegen hem aanbotst. Ook de namen van je objecten, sprites, rooms, enz. zijn string variabelen. In gamemaker wordt de waarde van een stringvariabele tussen enkele aanhalingstekens gezet. Bijvoorbeeld: playername = 'Wouter'   .

In gamemaker gebruik je de  (assign variable) actie om een waarde van een variabele in te stellen en de  (IF variable) actie om te kijken welke waarde een variabele heeft (bijvoorbeeld het aantal kogels in je geweer). In de komende tutorials zie je hoe deze acties gebruikt worden.

Dit is een korte inleiding op variabelen, we gaan ze nu stap voor stap gebruiken in de komend tutorials. Het wordt vanzelf duidelijk.

Laatste wijziging: donderdag, 29 juni 2017, 12:01