Omklappen

Dat doen we al van kinds af aan. Maar het gaat niet altijd even bewust. Je tekent iets van bovenaf gezien, bijvoorbeeld een vijver. Maar de eendjes in de vijver teken je niet van boven maar van de zijkant. Omdat je niet bent gewend aan het kijken van bovenaf, herken je zo eerder dat het een eend is.
Als je een tile tekent met gras, ben je geneigd om dat gras omgeklapt te tekenen. Zo tekenen de meeste mensen het al van kinds af aan, vanaf de zijkant. Daar denk je al bijna niet meer bij na. Net als het V-tje voor de vogel in de lucht. Het is moeilijk om deze manier van uitbeelden bewust te gebruiken of juist te vermijden omdat het zo geautomatiseerd is.


Op een landkaartje is het heel goed om het omklappen te gebruiken. Dan is in een oogopslag zichtbaar wat je bedoelt. Het is heel belangrijk dat je er consequent en bewust mee omgaat, anders ziet je tekening er onsamenhangend uit.

Laatste wijziging: donderdag, 5 oktober 2017, 23:20