Brainstormen

De klassieke brainstorm

Brainstormen is een van de manieren om een idee te krijgen voor een game. Brainstormen is een groepsproces. De regels voor de klassieke brainstorm zijn:

1. iedereen mag een idee roepen, dat wordt opgeschreven op een groot bord
2. iedereen mag voortborduren op eerdere ideeën
3. niemand mag ideeën van anderen van kritiek voorzien (“ja dat is wel leuk, maar het kan niet want….”). Dus ook onhaalbare ideeën mogen neergezet worden, wie weet dat er een ander beter idee uit voortkomt.
4. pas na enige tijd, na het afsluiten van de eerste fase worden de ideeën stuk voor stuk besproken en mag kritiek wel. Dan kiest de groep uiteindelijk het beste idee.

Recent inzicht over de brainstorm als techniek leert ons overigens dat brainstormen vaak effectiever is met kleine groepen van 2 a 3 personen in plaats van een grote groep in zijn geheel.

Grote groep brainstorm
Een andere manier om op ideeën te komen is de volgende techniek: deel stukken (gekleurd) papier uit en vraag iedereen om op het stuk papier een of een paar woorden te zetten die bij hen opkomen. Dit kan van alles zijn: “dolfijnen”, “smerige bloedhondengame”, “spacerace”, “Je scherm draaien in plaats van je toetsenbord gebruiken”, “tijdschriften game”,”maffia”, enzovoort. Een hele vrije associatie is hier wenselijk.


Vervolgens leest de procesbegeleider de woorden op. Dit leidt tot een hoop hilariteit maar ook tot nieuwe associaties en ideeën. Deel vervolgens nog een keer papier uit en laat iedereen weer zijn/haar (nieuwe) associaties opschrijven. Ook deze woorden worden voorgelezen. Vervolgens worden de vellen papier met de woorden erop neergelegd en mag iedereen 2 stemmen uitbrengen op zijn/ haar favoriete woord. De woorden die het hoogst scoren, zijn de startpunten voor een game. 

N.B. in tegenspraak met eerder genoemd uitgangspunt kan het hier gebeuren dat er voor een “vorm” van een game wordt gekozen (“een maffiagame met dolfijnen”) in plaats van werkwoorden (“met dolfijnen in het juiste ritme door hoepels springen”).

Hoe je niet verder komt

Er was eens een gamebedrijf in Nederland dat graag een religieus spel wilde maken. Om die reden wilden ze niet een schietspel of een spel met geweld maken. Ongeveer 2 jaar werd er gestoken in het maken van een prachtige 3d wereld gebaseerd op scenes uit de bijbel, zonder dat ze bepaald hadden wat een speler eigenlijk kon doen in die wereld. Met andere woorden, de uitdagingen van het spel waren niet bekend, behalve dat het niets met geweld te maken mocht hebben. Uiteindelijk is de ontwikkeling van het spel gestaakt.

Hoe dan ook zal de gamedesigner de uitdagingen/werkwoorden van het spelidee in een vroeg stadium moeten bepalen. De uitdagingen (werkwoorden) vormen de essentie van het spel. 

Laatste wijziging: vrijdag, 17 maart 2017, 11:24