Meer machten

Introductie

In één van onze vorige oefeningen hebben we met lussen gewerkt om de macht van een getal te berekenen. We zullen nu die handige berekening gebruiken en er onze eigen functie van maken. Het kan het begin zijn van je eerste bibliotheek!

Hier zijn enkele functies die zijn ingebouwd in de meeste BASIC versies (nog niet in repl.it).
In games
Een spelbibliotheek zal meestal veel dingen bevatten die verband houden met natuurkunde (dus stof dat natuurkundeboek af!). Maar game-natuurkunde is niet hetzelfde als de echte natuurkunde. Vaak zijn er functies zoals afstand, snelheid, richting, enzovoort. Er is ook zwaartekracht, maar met de 'echte' zwaartekracht is het vaak moeilijk om een ​​spel te spelen, dus vaak wordt de zwaartekracht veranderd om alleen in bepaalde plaatsen te werken, of het wordt verlaagd naar een effect dat meer lijkt op lopen op de maan.

Opdracht

Schrijf je eigen functie voor berekening van een macht. De input is B en N, waarbij B de Basis is en N de Exponent.
 1. Declareer de functie
 2. Maak de functie definitie met 2 argumenten (B en N)
 3. Bereken het antwoord met een FOR..NEXT-lus.
 4. Geef het antwoord terug in de variabele met de naam van je functi
Pas op met
 • Vergeet de DECLARE niet
 • Spel de naam van de functie correct
Verwacht resultaat
=> PRINT TOT_DE_MACHT(2,5)
32
=> PRINT TOT_DE_MACHT(3,3)
27

Veelgemaakte fouten

 • Er net 1 naast zitten, waardoor het antwoord niet klopt (2 tot de macht 5 wordt 2 tot de macht 6)
 • De declaratie niet correct maken
 • Argumenten verwisselen
 • Niet beginnen bij 1 met vermenigvuldigen

Extra uitdaging

Maak nog 3 functies:
 1. KWADRAAT: geeft het kwadraat (zie vorige opdracht)
 2. DERDEMACHT: geeft de derde macht van het getal terug
 3. MACHT_VAN_2: geeft 2 tot de macht N terug
Zet commentaar in je code om uit te leggen hoe het werkt.

Bronnen


(Er zijn nog geen discussies in dit forum)