Twee getallen optellen

Introductie

Een variabele is een plek voor een waarde. Je geeft die plek een naam. Die naam kan letters, cijfers en liggende streepjes (underscore) bevatten, dus geen spaties of andere tekens. Een voorbeeld is 'N', 'V2' or 'MAANDELIJKSE_OMZET' (in BASIC gebruiken we vaak hoofdletters). Je kan een variabele een waarde geven met '='. Je kan wel spaties om de '=' zetten voor de duidelijkheid.

Voorbeelden zijn
A=5
PI=3.14
MAANDELIJKSE_OMZET = 0

In games

Variabelen zijn de basis LEGO-blokken van elk programma, ook van games. Constanten, zoals PI, of MAX_AANTAL_LEVENS zijn ook belangrijk, maar veranderen niet van waarde. In variabelen kan een spel al zijn gegevens bewaren: scores, powers, levens, abilities, lives, colors, speed, position, etc.

Opdracht

  1. Maak twee variabelen, bijv. A en B, en zet er getallen in (A=1, B=2)
  2. Maak een derde variabele waar je het totaal van de twee getallen in plaatst (A+B), en noem deze C
  3. Druk het totaal op het scherm af

Let op met

  • De volgorde van de regels code

Verwacht resultaat

Als de input is A=1, B=2
3
Test je programma met diverse getallen

Veelgemaakte fouten

  • aanhalingstekens gebruiken als het niet nodig is
  • typefouten
  • waarden gebruiken wanneer je variabelen moet gebruiken (bijv. C=1+2)

(Er zijn nog geen discussies in dit forum)