De cursus Gameskool-lerarenopleiding is bedoeld voor leraren die gaming willen toepassen in hun onderwijs. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Zelf games leren programmeren en leren hoe dat te doen met leerlingen (in Gamemaker Studio2)
  • Gamedesign en game geschiedenis (algemeen)
  • Het ontwerpen en bouwen van 'serious games'
  • Het gebruiken van educatieve games en 'gamifcation' in lessen

Naast programeertechnieken komt aan bod: gamedesign, gameart en animaties maken en gamesounds. Deelnemers aan de lerarenopleiding hebben 1 jaar de tijd om het programma te voltooien. Totale uurbesteding plus minus: 75 uur

Voor het volledige programma en meer informatie zie: http://gameskool.nl/gaming-in-het-onderwijs/

Het materiaal van deze cursus is alleen nog toegankelijk als gast. Je kan geen begeleiding meer krijgen met deelname.