Hier vind je allemaal gratis materiaal voor het zelf maken van games. Onder andere het inleidende ebook "Start Here", diverse gratis sounds en sprites voor games een handleiding voor het maken van animaties en een gevorderde tutorial over het maken van een shooter.

Deze cursus heeft (gratis) gasttoegang.